Megjelent „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról” szóló 2020. évi CLXXV. törvény

Megjelent „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról” szóló 2020. évi CLXXV. törvény

Mint arról körlevelek formájában tagjainknak rendszeresen hírt adtunk, a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére (lásd T-13659 és T-13659mod) a 2020. év végén megjelent „Avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról” szóló 2020. évi CLXXV. törvény.
 
Ennek értelmében a mezőgazdasági öntözőkutak hatósági ügyei 2021. január hó 1-től az Agrárminisztériumhoz, azon belül is az öntözési igazgatási szervhez (Nemzeti Földügyi Központ) kerülnek. Ezek engedélyezésével tehát ezután már nem a Katasztrófavédelemhez kell fordulni. Más kutakat (pl. állattartó telepek kútjai) ez a változtatás nem érint.
 
A törvénymódosítás értelmében a talajvízre telepített mezőgazdasági öntözőkutak kikerülnek az engedélyezési kötelezettség alól, és bejelentés, majd azt követő hatósági jóváhagyás alapján létesíthetők, üzemeltethetők.
 
Sajnos végrehajtási rendelet ehhez a törvénymódosításhoz kapcsolódóan nem született, így számos kérdés tisztázatlan maradt.
 
A bejelentési-jóváhagyási eljárással létesíthető kutak Nemzeti Földügyi Központhoz benyújtandó adatlapja — szokatlan módon — „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. mellékleteként került közzétételre. Ez az adatlap töltendő ki a meglévő talajvízre telepített mezőgazdasági öntözőkutak legalizálása, illetve az újak létesítése esetén. A hatósági jóváhagyásra rendelkezésre álló idő a kútlegalizálás esetén 60 nap (1995. évi LVII. törvény 45/N. § (2) bekezdés), míg egy új kút létesítése esetén 30 nap időtartamú (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés).
 
Kelt Agárdon, 2021. január hó 18-án
 
Rózsa Attila
2021.01.19.