Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató.
A kutakkal kapcsolatos problémák a felszín alatti vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a vízvédelem területén.

Az engedély nélküli kutak sorsának rendezésére:

Munkacsoport aláírt javaslata

1. sz. melléklet: Vízkútfúrók regisztrációja

2. sz. melléklet: Kis átmérőjű pisztolykutak

3. sz. melléklet: Kút számbavétel lakosság

4. sz. melléklet: Kútfelmérés vizsgálatok (jegyzői)

5. sz. melléklet: Kútfelmérő-adatlap jegyzői

6. sz. melléklet: Kútfelmérés vizsgálatok (vizügyi hat.)

7. sz. melléklet: Kút számbavétel agrár

8. sz. melléklet: Kútfelmérés gazdasági

9. sz. melléklet: Kút számbavétel egyéb gazdasági

A felhagyott, lezáratlan, kedvezőtlen műszaki állapotú kutak veszélyei, avagy az aktív vízbázisvédelem fontossága és kihívásai


Kútfelmérés

Felszín alatti vízkészletekkel és vízilétesítményekkel foglalkozó szakemberek elérhetősége és szakirányú jogosultságok ismertetése

A használaton kívüli kutak veszélyei

Segítség, elapadt a kutam! Mi lehet az oka?


Fúráspont térkép: https://map.mbfsz.gov.hu/furas/

Vízbázisok védőterületei és védőidomai: http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/

Vízföldtani adattár: https://mbfsz.gov.hu/vizfoldtani-adattar

Ajánlott irodalom:
Csókás János - Török Ferenc: A maximális homokmentes kútvízhozam meghatározása geofizikai fúrólyukszelvények alapján

Hidrológiai Közlöny 1992. 72. évf. 2-3. sz. 66-72. o.

Csókás János: Vízadó rétegek jellemző hozamának és a víz minőségének meghatározása geofizikai fúrólyuk szelvények alapján
Magyar Geofizika 35. évf. 4. szám 176-203. o.
 
Sebestyén Károly - Sajti László: A vízkutató fúrások mélyfúrási geofizikai vizsgálata
ELGI, Geofizikai Közlemények, VIII. kötet, 1-2. sz. 33-52. o.
 
Dr. Kovács György - Ujfaludi László: Finom szemcsék mozgása kutak környezetében
Hidrológiai Közlöny 63. évf. 4. sz. 1983. április 145-192. o.
 
Dr. Léczfalvy Sándor: Kútépítés
Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1971.
 
Dr. Pataki Nándor: Fúrási és kútépítési technológia
Nemzetközi Hidrológiai Továbbképző Tanfolyam, VITUKI, 1972. 
 
György István: Vízügyi létesítmények kézikönyve Vízbeszerzés felszín alatti vizekből
Tankönyv, 1241-1289. o.
 
MSZ 22116:2002: Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások

Letölthető dokumentumok:

Fájlok Feltöltve  
20220125150558_vk_2021_2_szam_kutak.pdf (2,42 MB) 2022.01.25 Letöltés
20220202093734_1_sz_melleklet.docx (27,83 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093740_2_sz_melleklet.docx (26,5 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093746_3_sz_melleklet.xlsx (13,66 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093751_4_sz_melleklet.docx (17 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093756_5_sz_melleklet.xlsx (14,04 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093801_6_sz_melleklet.docx (18,6 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093805_7_sz_melleklet.xlsx (315 B) 2022.02.02 Letöltés
20220202093809_8_sz_melleklet.docx (18,61 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093813_9_sz_melleklet.xlsx (13,34 KB) 2022.02.02 Letöltés
20220202093821_javaslat_engedely_nelkuli_kutak_sorsanak.pdf (9,88 MB) 2022.02.02 Letöltés
20220202094930_a_felhagyott_lezaratlan_kedvezotlen_musz.pdf (1,66 MB) 2022.02.02 Letöltés
20220203091757_agroinform_-_a_hasznalaton_kivuli_kutak_.pdf (484,88 KB) 2022.02.03 Letöltés
20220203091813_agroinform_-_segitseg_elapadt_a_kutam_mi.pdf (272,27 KB) 2022.02.03 Letöltés
20220203091821_fav_szakemberek_szakiranyu_jogosultsagok.pdf (161,12 KB) 2022.02.03 Letöltés