Pórusvíz Kft. 2484 Gárdony-Agárd, Botond u. 14.
+36 20 376-2773 E-mail

Tevékenységi kör:

A PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda az alábbi szakterületeken vállal megbízást, végez munkát, illetve nyújt szolgáltatást:

 • vízkutatással, vízbeszerzéssel (parti szűrésű víz, talajvíz, rétegvíz, hasadékvíz, karsztvíz, termálvíz, ásványvíz) kapcsolatos tervek, szakvélemények készítése;
 • kutak és egyéb vízbeszerző művek tervezése;
 • a kútépítés során tervezői művezetés biztosítása, illetve műszaki ellenőri tevékenység ellátása;
 • kúthidraulikai feladatok megoldása, a kutak egymásra való hatásának meghatározása, a fúrt kutak állapotának, víztermelési és kútkiképzési hatékonyságának értékelése, a méterben kifejezett kútellenállás kiszámítása;
 • felszín alatti vízháztartás vizsgálat, vízforgalom meghatározás, vízkészletbecslés;
 • vízbázisok sérülékenységének, veszélyeztetettségének vizsgálata szivárgáshidraulikai modellezéssel;
 • hidrogeológiai védőidom- és védőövezeti rendszer meghatározása a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme érdekében;
 • felszín alatti vízvédelmi monitoring rendszer tervezése;
 • geotermikus energianyeréssel kapcsolatos tervezői munkák elvégzése;
 • mederbeni in situ beszivárgás mérések elvégzése és azok kiértékelése a mederfenék szivárgáshidraulikai paramétereinek, és a parti szűrésű járulékos készletek meghatározása céljából;
 • földtani, vízföldtani, építéshidrológiai szakértés, szaktanácsadás;
 • bírósági peres ügyekben vízimérnöki műszaki szakértői vélemény készítése;
 • vízellátással kapcsolatos hatósági (elvi vízjogi, vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) engedélyezési tervek készítése és az engedélyeztetés lebonyolítása.

 

További információkat honlapunkon talál: http://porusviz.hu