Kumánovics György 8045 Isztimér Sport u. 2/A.
+36 20 951-7925 E-mail

Az MVE alapító tagja, majd 2000-től az MVE Elnöke.
Képesítései: kőolajbányászati és mélyfúróipari technikus; geológus mérnök; vízrajzi szakmérnök; vízkútfúrás-vízföldtan igazságügyi szakértő; vízbeszerzés, termálvízbeszerzés (kútépítés) műszaki ellenőr
Szakértői, illetve ellenőri tevékenységét nyugdíjba vonulása óta nem gyakorolja.