A kútfúrással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:
[A linkek megnyitását követően az F5 billentyű lenyomásával frissíthető a jogszabály naprakész tartalma.]

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23855.362458
 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23823.362456
 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.376687
 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.376345
 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27028.375666
 
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206333.376283
 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86354.367933
 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624
 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111083.376269
 
5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
https://njt.hu/jogszabaly/2022-5-20-8K
 
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109503.154713
 
·147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132934.387272
 
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117437.362753
 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112436.366210
 
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29277.46189
 
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40570.350191
 
438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193245.349742
 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.378095
 
6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123507.291524
 
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195370.387819

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről