Részt vehetünk az európai szabványalkotó testület munkájában

Csiszár Endre, Egyesületünk titkára 2023. február hó 1-jén fölkérést kapott az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól, hogy az OVF és a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) delegáltjaként, 2023-2024-ben külső szakértőként vegyen részt az európai szabványalkotó testület CEN/TC 451 azonosító jelű „Víznyerő kutak és fúrt kutas hőcserélők” nevű szabványosító műszaki bizottságának munkájában, ahol a földhőszondák és kutak tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos szabványok kidolgozása folyik.
Az albizottság munkájában Dankó Erikával, a szolnoki székhelyű Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-VIZIG) felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referensével közösen vesznek részt, aki a 2022. évi tavaszi Közgyűlésünkön meghívott vendégünk volt.
E munkában kérem, hogy segítsük a kollégákat.
 
Kelt Agárdon, 2023. február hó 10-én

Rózsa Attila
2023.02.10.