Alpek Ferenc búcsúztatása

Alpek Ferenc emlékére

Szomorú hírt kell közölnünk. 68 éves korában, 2022. augusztus hó 5-én elhunyt Alpek Ferenc. Egykori alapító tagunkat 2022. augusztus hó 13-án Sárbogárdon a Huszár temetőben (7000 Sárbogárd, Temető út) helyezték örök nyugalomra. A szertartáson Egyesületünk részéről többen részt vettünk.

Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

2022.08.16.
2022.08.17.

Képek: