Mi is az az Üvegkapu?

Az Üvegkapu az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer beceneve. Az Üvegkapu a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer, amely az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, valamint azokat a jogszabályban meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi.Az Üvegkapu valós időben nyilvántartja az építési munkaterületen munkavégzés céljából ott tartózkodásra jogosult foglalkoztatott és a nem munkavégzés érdekében a munkaterületre belépő és onnan kilépő személyek (vendégek) adatait. Az építési munkaterületen a foglalkoztatott és a vendég kizárólag a beléptető rendszer használata után tartózkodhat.
  • „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. fejezete és
  • „A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató  Rendszerről” szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
írja le az Üvegkapu használati kötelezettségét és módját.

A törvény indokolása szerint az Üvegkapu fölállításával könnyebbé válik az általános közigazgatási rendtartás szerinti fizikai, helyszíni ellenőrzés, és csökkennek az adminisztrációs terhek, egyszerűbben megállapítható, hogy egy adott foglalkoztatott vagy más személy munkaterületen való tartózkodása jogszerű-e, a vállalkozás betartja-e a munkaügyi szabályokat. Az Üvegkapu rendszer megkönnyíti az adóellenőrzések lefolytatását a cégek foglalkoztatást érintő adókötelezettségeinek teljesítése kapcsán.

Az Üvegkapu törvényt egyelőre azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek
  • közbeszerzési eljárása 2021. december 31-ét követően indult meg, és
  • 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű,
így alkalmazása általánosnak még nem mondható.
 
Kelt Agárdon, 2022. január hó 9-én

Rózsa Attila
2022.01.10.