A 2021. évre vonatkozóan kedvező VKJ számítási szabály lépett életbe

2021. december hó 17-én a Magyar Közlöny 2021. évi 231. számában megjelent „A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről” szóló 2021. évi CXXX. törvény (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21231.pdf).
Ez a 2021. évi vízhasználatokkal kapcsolatban az alábbi kedvező átmeneti szabály bevezetését hirdette ki:
31.§ (1)   A vízhasználó a vízkészletjárulékot a vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII. törvény 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80 %-át nem éri el.
(2)   A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a 2021. évre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/E. § (1a)–(1c) bekezdésétől eltérően – 2022. május 31-ig.
Kelt Agárdon, 2021. december hó 27-én

Rózsa Attila
2021.12.27.