Az Országgyűlés 2018. július hó 20-án elfogadta a T/384. számú törvénymódosítási javaslatot

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy — Egyesületünk felszín alatti vizeket védő szakmai törekvései ellenére — az Országgyűlés 2018. július hó 20-án elfogadta a T/384. számú törvénymódosítási javaslatot. Ennek szövege itt érhető el.

E törvénymódosítás értelmében bizonyos vízilétesítmények engedély és bejelentési kötelezettség nélkül lesznek létesíthetők, illetve fenntarthatók, üzemeltethetők. Hogy konkrétan mely létesítményekre terjed ki ez az engedmény, egyelőre nem ismert, azok körét 3 hónapon belül egy végrehajtási rendelet fogja meghatározni.

Addig a fúrt kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások a megszokott rendben folynak. Nevezetesen:

1. minden kút vízjogi létesítési engedély köteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély (500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.

A kutak engedélyezésével kapcsolatos három legfontosabb jogszabály a következő:

1. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
2. „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
3. „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Rózsa Attila
MVE elnök
2018.07.21.

Letölthető dokumentumok:

Fájlok Feltöltve  
20201211121222_t384-9.pdf (162,91 KB) 2020.12.11 Letöltés