Köztársasági Elnöki közbenjárás a vízkivételekkel összefüggő T/384. számú módosítása ellen

A Köztársasági Elnök a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő T/384. számú módosítását, annak az Alaptörvénnyel való összhangja vizsgálata érdekében elküldte az Alkotmánybíróságnak. A tárgyban az Alkotmánybíróság megkereste a Jövő Nemzedékek Szószólóját a Törvénymódosítással kapcsolatos álláspontjáról tájékozódva. A Szószóló megkeresésre adott válasza elérhető: https://www.ajbh.hu/…/…/e7ba687f-6bf9-fe45-6b99-eca04ac118b6
2018.08.07.