A vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-át és 4. §-át az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés 2018. július hó 20-i rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-át és 4. §-át az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése és a XXI. cikk (1) bekezdése sérelme miatt az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította. Az ezt kimondó 13/2018. (IX. 4.) AB határozat a Magyar Közlöny 2018. szeptember hó 4-i, 134. számában jelent meg, amely itt érhető el. Elmondható, hogy Egyesületünk felszín alatti vizeket védő szakmai törekvései eredménnyel zárultak; nem lesznek tehát olyan felszín alatti vízkivételi művek (kutak), amelyek engedély és bejelentési kötelezettség nélkül létesíthetők, illetve fenntarthatók, üzemeltethetők.

A fúrt kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások a megszokott rendben folynak. Nevezetesen:

1. minden kút vízjogi létesítési engedély köteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély
(500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.

A kutak engedélyezésével kapcsolatos három legfontosabb jogszabály a következő:

1. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
2. „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
3. „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A lakossági igény az eljárásrend egyszerűsítése iránt határozottan érzékelhető, melynek eléréséhez a megfelelő szakmai háttér megteremtése, a jogszabályok átdolgozása, egymással összhangba hozása, és nem utolsó sorban a lakosság megfelelő szakmai tájékoztatása szükséges.

Kelt, Agárdon, 2018. szeptember hó 20-án

Rózsa Attila
(MVE elnök)

2018.09.20.

Letölthető dokumentumok:

Fájlok Feltöltve  
20201211115712_mk_18_134.pdf (610,99 KB) 2020.12.11 Letöltés