Megjelent a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény

A Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában (136. oldal) megjelent a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény, amely 28. §-a szerint:

28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

2018.12.21.

Letölthető dokumentumok:

Fájlok Feltöltve  
20201211115239_mk_18_207.pdf (1,08 MB) 2020.12.11 Letöltés