Kútkivételezési díjszabás

KÚTKIVITELEZÉSI DÍJSZABÁS


Tisztelt Érdeklődő!


A kútkivitelezési díjakat illető tájékozódás a Megrendelők részéről természetes igény. El kell mondjuk azonban, hogy Egyesületünk tagjainak árképzése egyedi. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen technológiával, milyen gépekkel, milyen anyagok fölhasználásával, milyen körülmények között, milyen fölvonulási távolság mellett kell az adott feladatot elvégezni. Konkrétumokat így csak a kivitelezési helyszín és az elvégzendő feladat pontos ismeretében tudnak kollégáink mondani.

Hogy mégis adjunk Önöknek némi támpontot a bekerülési költségeket illetően — frissebb hivatalos dokumentum híján — bemutatjuk azt a költségszámítást, amit a „SEGÉDLET a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költségmutatóinak meghatározásához (2010)” című számítási segédlet tartalmaz (1.1. és 1.2. táblázat, ÁFA nélkül)A táblázatban közölt nettó fajlagos költségek a teljes körű, szakszerű, az érvényben lévő nemzeti szabványoknak és ágazati műszaki irányelveknek megfelelő színvonalú kivitelezésre vonatkozó összegek, melyek a nyers kivitelezési munkán fölül magukban foglalják a vízföldtani napló kiállításának, a lyukgeofizikai mérések és az ellenőrző kútvizsgálat elvégzésének, a kitermelt víz széles körű vizsgálatának költségeit is.

Tudni kell azonban, hogy a hivatkozott segédletben megadott fajlagos beruházási költségek 2009. évi árszínvonalat takarnak, így azokat legalább az infláció figyelembevételével korrigálni kell. (A bekövetkezett infláció napjainkig kb. 30 %-ra tehető.)

Hogy megpróbáljuk érzékeltetni ezen fajlagos mutatók realitását, néhány kútépítési anyag nettó árát az alábbiakban közöljük:

• menetes műanyag kútfúrási béléscső, Ø 125,0×5,0 mm (GWE-Budafilter Kft.) 3.565 Ft/fm
• menetes műanyag kútfúrási réselt szűrőcső, Ø 125,0×5,0 mm (GWE-Budafilter Kft.) 5.205 Ft/fm
• hosszvarratos acélcső (St 37), Ø 219,1×5,6 mm (HUNGAROKOMPLEX Kft.) 8.944 Ft/fm
• mosott, osztályozott szűrőkavics, Ø 1-3 mm, zsákos kiszerelés (Kvarchomok Kft.) 20.390 Ft/t
• kompozit portlandcement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R, zsákos kiszerelés (Duna Dráva Cement) 30.500 Ft/t

Ezek csak anyagárak, melyekhez természetesen hozzáadódik a munkadíj, a fúróberendezés rezsióradíja, a kompresszorozás, a próbaszivattyúzás, a furatban elvégzendő lyukgeofizikai vizsgálat, a befejező műszeres kútvizsgálat, valamint a víz- és gázvizsgálat díja.

Ne felejtsük el, hogy a fúrási anyagokat és segédanyagokat a helyszínre is kell szállítani, ami a tehergépjármű üzemanyag szükséglete mellett még úthasználati díjak (EKÁER) megfizetését is igényli.

Köztudott, hogy a munkaerővel kapcsolatos kiadások is évről-évre nőnek; a 2019. évben a munkaerővel kapcsolatos kiadásokat fedező minimális építőipari rezsióradíj — általános forgalmi adó nélkül — már 3730,- Ft nagyságú, szemben a 2018. évi 3300,- Ft összeggel.

Az elmondottakból reményeink szerint érzékelhető, hogy az itt-ott hallható, olvasható — és rendkívül vonzó — 1.200,- Ft-os, 5.000,- Ft-os, 14.000,- Ft-os kútkivitelezési folyóméter árak mennyire megalapozatlanok. Azok a kutak, amik ennyi pénzért készülnek, nem is érnek többet. Olyan, mintha egy valamirevaló épület helyett eleve egy rozzant kalyibát építtetnénk. De a nagyobb baj az, hogy tönkremenetelük következtében ezek a szakszerűtlen, silány agyagokból készített kutak még a felszín alatti vizek — sokszor visszafordíthatatlan — szennyeződését is eredményezik.

Egyesületünk tagjainak általános véleménye szerint nettó 20.000-25.000,- Ft folyóméter ár alatt jó kút nem készíthető. A kétrakatos, szakszerűen palástcementezett rétegvíz kutak kivitelezési díja pedig folyóméterenként nettó 40.000-45.000,- Ft fölött van.

Mielőtt kivitelezőt választ, azt tanácsoljuk, kérjen részletes árajánlatot.

Rózsa Attila
MVE elnök
2019.03.19.

Képek: