SZAHARA 2002 Kft. 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3.
+36 30 3369-819 E-mail

Tevékenységi kör:

Társaságunk valamennyi alább részletesebben ismertetett tevékenységéhez kapcsolódóan teljeskörű szolgáltatás nyújtására képes, a tervezés-engedélyeztetést, a kivitelezést, továbbá a kutatófúrások során nyert talaj-, illetve vízminták elemzésének alvállalkozók útján történő elvégeztetését is ideértve.

Vízkutak létesítése
A vízkutak létesítését, illetve kiépítését 300 m mélységig tudunk vállalni. Az elkészült kutak kútgépészetének (búvárszivattyú kiválasztás, kútakna építés, vízvezeték a kút és az épület között, illetve az épületekben, továbbá egyéb kiegészítő berendezések a speciális igényekhez igazodva) tervezését, beszerzését és szerelését is vállaljuk. Az ingatlanok (családi házak, gazdasági létesítmények) ellátását szolgáló vízkutak létesítésekor a tervezéstől a vízellátó rendszer kialakításáig valamennyi munkafolyamat elvégzésére vállalkozunk. Talajvízkivétel és 500 m3/év-nél kisebb vízigény esetén a helyi Önkormányzat Jegyzőjének létesítési engedélyét; rétegvízkutak, karsztvízkutak létesítéséhez pedig, a területileg illetékes Vízügyi Felügyelet vízjogi létesítési engedélyét szerezzük be, az általunk elkészített kiviteli tervek alapján, majd a kivitelezést dokumentáljuk és a használatba vételi, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyt is beszerezzük.

Az általunk kivitelezett, de a társaságunk közreműködése nélkül létesített vízkutak vonatkozásában is vállaljuk a kút megfelelő színvonalú karbantartásához szükséges munkafolyamatok elvégzését, melyek a kút élettartamának jelentős meghosszabbítását eredményezik, illetve a vízminőség stabilizálást is elősegítik.

Geotermikus energia kinyerésére alkalmas rendszerek vonatkozásában a földalatti létesítmények tervezésében és kivitelezésében rendelkezünk tapasztalattal.

Kutatófúrások, építésföldtani fúrások
Szilárdásványkutatást 500 m mélységig tudunk vállalni.

Környezetvédelmi fúrások
A fentieken túl jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk környezetvédelmi fúrások elvégzésében, megfigyelőkutak, megfigyelő rendszerek kiépítésében, ezekhez kapcsolódó hatástanulmányok elkészítésében is.

 

További információkat honlapunkon talál: http://www.szaharakft.hu